Inprint

Siedziba:

TRANSCO Polska Sp. z o.o. Ul. Poznańska 1A PL 62-081 Baranowo

Osoba kontaktowa:

Krzysztof Poplawski

Kontakt:

Telefon: +48 61 8966620
Fax: +48 61 6100399
E-Mail: info@pl.transco.eu
REGON: 630850618 Numer KRS 0000064710 PL7771865546